KREENHOLMI MUUSIKAKOOLI AJALUGU

01.09.1960 Omafinantseeringul olevate muusikaklasside avamine Narva 4. Keskkoolis järgmistel erialadel: fortepiaano, akordion, bajaan.
 
1987 Muusikaklasside alusel on organiseeritud koor, avatud kitarri õppimise klass. Õppenõukogu otsustab minna üle muusikakooli vabariiklikule õppeprogrammile.
 
1991 Muusikaklasside üleviimine Narva linna Haridusosakonna haldusalast Narva linna Kultuuriosakonna haldusesse (Volikogu saadikute otsus, august 1991.a.) Muusikaklassid saavad Narva linna finantseerimise.
 
1993 Muusikakooli õpilased võtavad esmakordselt osa linna ja regionaalsetest konkurssidest. Koori osalemine Tallinnas toimuvast laulu- ja tantsupeost „Slavjanski venok“.
 
1994 Koor esineb esmakordselt vabariiklikul laulupeol. Narva Linnavolikogu otsusega 26.10.1994 muusikaklassid reorganiseeritakse Kreenholmi Muusikakooliks. Kool saab oma maja (Joala t, 3-a). Puhkpillide klassi avamine. Avatakse vokaali õppimise ja vokaalansamblite õppeklass.
 
1995 Sellest aastast alates muusikakooli õpilased võtavad osa kõikidest linna, piirkondlikest ja vabariiklikest festivalidest, kus saavad ürituste diplomandideks ja laureaatideks. Muusikakooli õpilased on alatisteks vabariiklike laulupidude ja laulupidude „Slavjanski venok“ osavõtjateks.
 
1996 Muusikakool on muutunud akordionistide metoodiliseks keskuseks linnas ja regioonis. Sellest aastast alates toimuvad koolis mitmesugused konkursid, festivalid, kontserdid, metoodilised seminarid. Koolis moodustatakse koolieelikute ettevalmistusklassid, kus õpetatakse solfedžot, rütmikat ja koorilaulu.
 
1995-1996 Esmakordselt on kasutusele võetud ja muutub süstemaatilisteks videomaterjalide demonstreerimine muusikalise literatuuri tundides (ooper, ballett parimate maailma teatritruppide esituses).
 
1997 Muusikaklasside avamine viiuli ja tšello erialadel. Saavutatakse esimesed võidud klaveriansamblite ja vokalistide rahvusvahelistel konkurssidel.
 
1998 Kool muutub akadeemilise muusikalise kasvatuse keskuseks linna lasteaedadele ja koolidele. Süstemaatiline temaatiliste kontsertide ja loengute korraldamine kooli aulas Narva linna õpilastele.
 
1999 Uute muusikainstrumentide ostmine akordioni- ja viiuliklasside jaoks. Kooli koorikollektiivide patrooniks saab helilooja V. Sapožnikov (Venemaa Heliloojate Liit). Helilooja kingituseks oli õiguse andmine esmakordseks vokaaltsükli „Rodniki“ ja kooritsükli „Printsessa lugovõh kolokoltšikov“ („Aasakellukeste printsess“) esitamiseks luuletaja I.Pivovarova luuletustele.
 
2001 Õpetajad töötavad aktiivselt uute õppekavade ja erialakursuste koostamise kallal. Toimub aktiivne metoodiline töö. Redigeeritakse kooli arengukava.
 
2002 Alustab tööd projekt „Laste filharmoonia“. Iga kuu toimuvad temaatilised kontsertloengud lasteaaedadele ja linna koolidele.
 
2003 Korraldatakse loominguline kohtumine helilooja Eino Tambergiga teemal „Muusika laste jaoks“. Koostööprojekt Tšehhi kooliga linnast Usti Orlitsa. Toimub reis koorifestivalile Tšehhi ja külaliste vastuvõtt Tšehhist. Koostööprojekt stuudioga „Väike ooper“ Tallinnast. Veljo Tormise ooper „Koolimuusika“. Reis Rahvusvahelisele teatrikollektiivide festivalile Sõktõvkari linna (Komi, Venemaa).
 
2004 Ettevalmistustöö koos partneritega koorifestivalide korraldamiseks Obzori linnas (Bulgaaria). Kool korraldab ja viib läbi esimese regionaalse noorte pianistide festivali «Ida-Virumaa Klaveripäevad». Kool pühitseb oma kümneaastast juubelit.
 
2005 Toimub esimene reis muusikalaagrisse Siikanieemis. Osavõtt ühistest akordionistide, puhkpilli ja viiuli kammeransamblite proovidest ja kontsertidest.
 
2006 Iga-aastane osavõtt koorifestivalidest Obzori linnas (Bulgaaria) ja muusikakooli õpilaste puhkus Musta mere rannikul. Kirjutatakse alla ühiskokkuleppele koostööst Lahti Muusikakooliga (Soome). Noorte pianistide regionaalne festival „Ida-Virumaa Klaveripäevad” muutub traditsiooniliseks. Kooli vanemate klasside õpilastest ja vilistlastest moodustataks kammerkoor.
 
2007 Kooli pianistid, kitarri- ja puhkpillimängijad saavad auhindu vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Kõik kooli koorikollektiivid saavutasid I kategooria atesteerimise tulemusena seoses järjekordse laulupeoga.
 
2008 Kooli õpilased on tunnustatud diplomandideks ja laureaatideks regionaalsetel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium registreerib kooli uued õppekavad. Vokaalklassi avamine. Solfedžo- ja kooriklassi sisustamine arvutitega. Helisalvestusaparatuuri ostmine.
 
1999-2009 Kool osaleb otseselt Rahvusvahelise F.Chopini nimelise Muusikakonkursi korraldamisest ja läbiviimisest.