Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine

Постановление №24 (13/08/2014)

Постановление №25 (05/08/2015)

Narva Linnavalitsuse määrus nr. 24 13.08.2014Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide
õppetasu kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 alusel


§ 1. Õppetasu kehtestamine

(1) Kehtestada alates 01.09.2014. a Narva Muusikakooli, Kreenholmi Muuskakooli ja Narva Koorikooli õppekulude osaliseks katmiseks õppeperioodil võetav õppetasu suuruses 14 eurot kuus.

§ 2. Õppemaksust vabastamine

(1) Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide direktoritel on õigus vabastada vähekindlustatud peredest õppureid kuni 15% ulatuses huvikooli õppetasu üldsummast lapsevanema või hooldaja kirjaliku avalduse ja perekonna tulusid tõendavate dokumentide alusel.
(2) Otsus õppetasust vabastamise kohta võetakse vastu kaks korda aastas 1. oktoobriks ja 1. veebruariks esitatud dokumentide alusel.

§ 3. Rakendussätted

(1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a määrus nr 276 „Muusika- ja kunstikoolide õppetasu määramine“.
(2) Määrus jõustub 01.09.2014. a.

Eduard East

Ants Liimets

Linnapea

LinnasekretärLisainfo: http://maksed.raamatupidamisteenistus.eu