ADMINISTRATSIOON


Kooli direktor: Veera Alijeva
tel: 35 93 335
vastuvõtuaeg: tööpäeviti 14.00 – 18.00
e-mail: veera.alijeva@narva.ee


Direktori asetäitja: Olga Zaugarova
tel: 35 718 64
e-mail: kmkkool@hot.ee
olga.zaugarova@narva.ee
narvakmk@gmail.com